ibrahim Çevrük

Javascript For Döngüsü Kullanımı

Javascript For Döngüsü Kullanımı

Bir işlemin belirli koşullar çerçevesinde tekrar tekrar işlem yapmasını sağlamak için döngüleri kullanmamız gerekmektedir. Bir çok döngü bu işlemi gerçekleştirmektedir. Döngüler kullanım olarak işin basitliği, işlevselliği ve sorgu sayısı olmak üzere birbirlerinden ayrılırlar.

Bu dersimizde for döngüsü ile basit olarak bir uygulama gerçekleştireceğiz. Belirlediğimiz başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar artış ve azalış işlemlerini yapacağız. Bununla beraber artacak/azalacak oranının nasıl belirtildiğini de işleyeceğiz.

For döngüsünün yapısı incelemek gerekise;

var Sayi = 0;
for(sayi; Sayi <= 10; sayi++){
     document.write("Sayı : "+Sayi+" - ");
}

Yukarıdaki örnekte sayi adında bir değişken bulunmaktadır. Bu değişken for döngüsü ile 0 dan 10 a kadar arttırılacaktır. For döngüsünün içinde yer alan verileri tek tek incelemek gerekirse;

Sayi; Belirlemiş olduğumuz artacak/azalacak değişken. Başlangıç noktası
Sayi <= 10; Sayi değişkeninin kaça kadar gideceğini göstermektedir. Bu kullanım ile 10 sayısına ulaşana kadar yap koşulu vardır.
Sayi++; Bu değer ise sayi değişkeninin sahip olduğu değeri tek tek arttır anlamındadır. Sayi– olsaydı tek tek azaltılacaktı. Yada sayi+=5 olsaydı 5er 5er artacak, sayi-=5; olsaydı o zamanda 5er 5er azalacaktı.

Bu derste yer alan önemli noktalar olan sayının büyük/küçük yada eşitlik durumunu anlamadıysanız Javascript’te Karşılaştırma Operatörleri dersini izleyebilirsiniz.

Eğer burada yer alan artış/azalış ile ilgili özel durumun nasıl olduğunu anlamadıysanız Javascript’te Atama Operatörü dersini izleyebilirsiniz.

Exit mobile version