Javascript Dersleri

Javascript İle Metin İçinde Arama Yapma

Bu eğitimde, javascript’te metin içerisinde arama işleminin nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Arama işlemi için tek bir metod kullanarak sonuca ulaşmak oldukça kolaydır. Bu arama işlemi genel olarak, bir kaç işleme tabi tutulan değerin sonucuna göre yölendirmesinde kullanılmaktadır.

Javascript’te arama işlemi IndexOf() metodu ile sağlanmaktadır. Bu metod tek bir parametre almaktadır. Aranan değerin yer alması durumunda sonuç olarak, aranan kelimenin kaçıncı karakterden itibaren başlayacağını gösterir. Eğer aranan değer yoksa sonuç -1 olacaktır.

Bir örnek gerçekleştirmek için ilk olarak aranacak ve aranan verilerin alınması için iki input alanı oluşturalım. Sonrasında bu alanlardan verileri alarak arama işlemini gerçekleştirelim.

HTML Arama Alanı Oluşturma

Bu alanda iki adet input oluşturuyoruz. Sonrasında bu input alanlardan alınan verileri kullanarak arama işlemini gerçekleştiriyoruz.

<table>
  <tr>
   <td>Metin</td>
   <td>:</td>
   <td><input type="text" id="aranacak"/></td>
  </tr>

  <tr>
   <td>Aranacak Kelime</td>
   <td>:</td>
   <td><input type="text" id="aranan"/></td>
  </tr>

  <tr>
   <td colspan="3"><button onClick="kelimeAra()"/>Kelimenin Konumunu Göster</button></td>
  </tr>
</table>

Yukarıdaki alanda basit bir HTML alanı oluşturduk. Burada yer alan inputları kullanarak arama işlemini gerçekleştireceğiz.

Javascript ile Arama Yapma

Bu bölümde, HTML alandan gelen değerleri alarak arama işlemini gerçekleştireceğiz.

<script type="text/javascript">
function kelimeAra(){
  var metin   = document.getElementById("aranacak").value;
  var aranacak  = document.getElementById("aranan").value;
  var sonuc   = metin.indexOf(aranacak);
  if(sonuc == -1) {
   alert("\"" + aranacak + "\" kelimesi bulunamadı");
  }
  else{
   alert("\"" + aranacak + "\" kelimesi, metnin " + (sonuc+1) + ". harfinden itibaren bulundu.")
  }
}
</script>

Bu kodlarla birlikte, input alanlarından alınan aranacak ve aranan değerlerine ulaşarak arama işlemi indexOf() metodu ile gerçekleştirilecektir. Arama sırasında bir sonuca ulaşılmazsa sonuç -1 olacaktır. Eğer aranan değer varsa, başlangıç değeri sonuç olarak döndürülecektir.

Nasıl Buldunuz?

Komik
1
Uyyy
1
Sevdiim
1
Düşündürücü
1
Çalak
1

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.