https://www.youtube.com/embed/dGf-RDKXvbs
Javascript Dersleri

JavaScript İle Sayfayı Yazdırmak (Print)

Bu dersimizde aslında javascript konusuna bir değiniş yapıyoruz. Javascript jQuery ile kardeş bir dildir. Javascript olmasaydı jq olmazdı. Bu dersimizde bunlara değinerek sonrasında çok basit bir hazır functionu kullanarak ekrandaki yazıları kağıda nasıl dökeceğini göstermeye çalıştım.

Ekrandaki bütün verileri çıktı olarak almak için herhangi bir nesneye onclick özelliği vererek o özeliğin içine yazdırma functionu olan window.print komutunu giriyoruz.

İlgilizi Çekecek Konular

Javascript ile Tarih ve Saat İşlemleri | new Date();

ibrahim Çevrük

JavaScript ile Dinamik Title Yapmak

ibrahim Çevrük

Javascript Document Nesnesi ve Elemanlara Ulaşma

ibrahim Çevrük

Yorum Giriniz