ibrahim Çevrük

Javascript’te Koşul Belirtme İfadeleri | if ve else

Javascript'te Koşul Belirtme İfadeleri | if ve else

Her dilde olduğu gibi Javascript’te de koşul belirtmek için if ve else kullanılmaktadır. Genel olarak kod yazarken farklı kararlara göre farklı işlemler yaptırmak gerekiyor. Bu farklı işlemleri bir birinden ayırmak için koşul belirtme ifadesi olan if ve else komutunu kullanmamız yeterli olacaktır.

if alanında yapacağımız işe göre bir koşul yazıyoruz. Örnek olarak; if(a > b) gibi yazıyoruz. Buradaki koşulumuz eğer a değişkeni b değişkeninden büyük ise anlamına gelmektedir. Eğer değişkenlerden gelen değer bu koşulu sağlıyor ise; if satırının sahip olduğu süslü parantezlerin içerisindeki işlemler çalışacaktır.

Else kısmı ise yukarıda tanımlamış olduğumuz örnekteki koşul sağlanamamış ise o koşul dışındaki gerçekleşen sonuçlar else ifadesinin sahip olduğu süslü parantezler içerisinde yer alacaktır.

Yukarıdaki örnekte yer alan basit koşullar dışında gelişmiş koşullarda yazılabilir.

Örneğin: if(a > 10 || b < 20) gibi bir koşulda yazılabilir. Buradaki koşuldaki anlam şudur; a değişkeni 10dan büyükse veya b değişkeni 20den küçükse anlamını taşımaktadır. İki koşul arasında yer alan || ifadesi veya anlamına gelmektedir. Koşul belirtme alanında birden fazla tanımlama yapılabilir. Yukarıdaki veya anlamındaki örneği kesinlik belirten ve anlamını taşıyan örnekten sonra çoklu bir koşul yazalım.

Exit mobile version