Araçlar

KDV Hesaplama Aracı

KDV Hesaplama aracı ile KDV Dahilden Harice, KDV Hariçten Dahile hesaplama yapabilirsiniz. KDV hesaplaması için %1, %8, %18 yada gireceğiniz bir değerle hesaplayabilirsiniz. Aşağıda yer alan işlem ve KDV oranını belirterek hesaplama işlemini yapabilirsiniz.

%1 %8 %18 %20 %22

 

Katma Değer Vergisi(KDV) Nedir?

Katma değer vergisi(KDV), Türkiye’de 1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı kanuna göre uygulanan, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde alıcının satıcıya ödediği tüketim vergisi niteliğinde olan bir vergidir. Böylece malın ilk üretiminden nihai tüketimine kadar geçen süre içerisinde her aşamadaki katma değeri vergileyen bir dolaylı vergidir.

Katma Değer Vergisi(KDV) Ne Zaman Verilir Ve Ödeniz?

Katma değer vergisi(KDV) üzerinden hesaplanan vergilendirme işlemi aylık beyannameler ile verilmektedir. Bu beyanname takip eden ayın 24. günü akşamına kadar beyan edilmelidir. Beyannamenin verildiği ayın 26. gününe kadar da ödenmesi gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi(KDV) Nasıl Hesaplanır?

Katma değer vergisi(KDV) üç farklı şekilde hesaplanmaktadır. Bunlar; KDV Dahilden KDV Hariç hesaplama, KDV Hariçten KDV Dahil hesaplama ve KDV’den Matrah bulma şeklindedir.Bu hesaplamalara ait formüller aşağıdaki gibidir.

KDV dahil hesaplama formülü: (Net Tutar) x [1 + (Vergi Oranı/100)]

KDV hariç hesaplama formülü: (Brüt Tutar) / [1 + (Vergi Oranı/100)]

Matrahtan hesaplama formülü: Matrah = KDV Tutarı / (Vergi Oranı/100)

Nasıl Buldunuz?

Komik
0
Uyyy
0
Sevdiim
0
Düşündürücü
0
Çalak
0

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

More in:Araçlar