PHP Dersleri

Php İle Birden Fazla Boşlukları Silme İşlemi

Boşluk silme işlemini bildiğiniz gibi trim(); fonksiyonunu kullanarak yapabiliyoruz. Fakat bu fonksiyon gelen verinin sadece sağ ve sol boşluklarını silmektedir. Yani yazı içinde bulunan fazladan boşluklara müdahale edememektedir. Bu boşluklar kimi zaman bize sorun çıkartmaktadır. Bu tarz oluşan boşlukları silmek için preg_replace ile fazla olan boş karakterleri belirtiyoruz. Bunun için /\s\s+/ yapmamız yeterli olacaktır.

preg_replace, 3 değer almaktadır. Bu değerlerden ilki düzenlenecek olan veridir. Bizim düzenleyeceğimiz veri boşluk olduğundan dolayı /\s\s+/ yazıyoruz. Sonraki değere ise fazladan boşlukları ne ile değiştireceğimizi yazmamız gerekmektedir. Bunun için tek boşluk bırakıyoruz. Böylece gelen fazladan boşluklu değerleri tek boşluk olarak ile değiştiriyoruz. Sonraki değer ise bu değişikliğin yapılacağı yazı veya yazının olduğu değişken yer alır.

Yukarıdaki tanıma göre düzeneğimizi kuralım ve işlem sonrasındaki çıktısının nasıl olduğuna bakalım.

$cumle     = "G   eçtiğimi    z günler   de spor to   to bilgil      erini geçen 
bir b   ot hazırlamı        ştım. Yalnız bu b   ot bilgi     leri tümden aldığı i
çin p  ek a  yrın   tılı bir şey olmamıştı. Bugün ot  urdu m ve sil başta
n te      krar aynı site    de   n geçen   bir bot yaptı    m. Bu se fer j  Query ile";
$temizcumle = preg_replace('/\s\s+/',' ',$cumle);
echo $temizcumle;

Yukarıda bir değişken içinde fazladan boşluk bıraktığım bir yazı var ve bunu anlattığım preg_replace ile tek boşluk haline getirmiş olduk. Bu yukarıdaki işlemin çıktısı ise aşağıdaki gibi olacaktır;

G eçtiğimi z günler de spor to to bilgil erini geçen bir b ot hazırlamı ştım. Yalnız bu b ot bilgi leri tümden aldığı i çin p ek a yrın tılı bir şey olmamıştı. Bugün ot urdu m ve sil başta n te krar aynı site de n geçen bir bot yaptı m. Bu se fer j Query ile

İşlemimiz bu kadar! Fazla boşluk bırakılmasını istemediğiniz alanlarda bunu kullanarak tek boşluk haline kolayca çevirebilirsiniz. İsterseniz bunu bir fonksiyon haline getirip daha pratik bir biçimde kullanabilirsiniz.

Nasıl Buldunuz?

Komik
0
Uyyy
0
Sevdiim
0
Düşündürücü
0
Çalak
0

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

More in:PHP Dersleri