PHP Dersleri

PHP ile Dinamik Görüntü Oluşturma

PHP Programlama dilinde görsel oluşturmak için GD kütüphanesi kullanılmaktadır. GD kütüphanesini kullanarak belirlenen değerler doğrultusunda dinamik bir görüntü oluşturmak mümkündür. GD kütüphanesi kullanarak dinamik bir görüntü oluşturma işlemini PHP Programlama dilini kullanarak gerçekleştireceğiz.

PHP ile Dinamik Görüntü Oluşturma

PHP ile dinamik bir görüntü oluşturmak için GD kütüphanesini kullanacağız. Kullanacağımız fonksiyonları ve ne işe yaradıklarını inceleyelim.

 • imagecreate() – Belirtilen boyutta (genişlik ve yükseklik) boş resim kaynağı oluşturmaya yarar.
 • imagecolorallocate() – Renk belirlemek için kullanılır.
 • imagettfbbox() – Görüntüye metin eklemek için sınırlama alanı oluşturulur.
 • imagettftext() – Görüntüye eklenecek olan metin için font seçimi yapılır.
 • imagepng() – PNG olarak görüntü oluşturur.
 • imagedestroy() – Görüntü oluşturduktan sonra işlemi sonlandırıyoruz.

GD kütüphanesinde yer alan bu fonksiyonları kullanarak dinamik bir görüntü oluşturalım.

<?php
$font    = 'verdana.ttf';
$font_size = 10;
$setting  = isset($_GET['s']) ? $_GET['s'] : "000_FFF_350_350";
$setting  = explode("_", $setting);
$img    = array();
switch($n = count($setting)){
  case $n > 4 :
  case 3:
    $setting[3] = $setting[2];
  case 4:
    $img['width'] = (int) $setting[2];
    $img['height'] = (int) $setting[3];
  case 2:
    $img['background'] = $setting[0];
    $img['color'] = $setting[1];
  break;
  default:
    list($img['background'], $img['color'], $img['width'], $img['height']) = array('F', '0', 100, 100);
  break;
}
$background   = explode(",",hex2rgb($img['background']));
$textColorRgb  = explode(",",hex2rgb($img['color']));
$width     = empty($img['width']) ? 100 : $img['width'];
$height     = empty($img['height']) ? 100 : $img['height'];
$text      = (string) isset($_GET['t']) ? urldecode($_GET['t']) : $width ." x ". $height;
$image     = @imagecreate($width, $height) or die("Cannot Initialize new GD image stream");
$background_color  = imagecolorallocate($image, $background[0], $background[1], $background[2]);
$bounding_box_size = imagettfbbox($font_size, 0, $font, $text);
$text_width     = $bounding_box_size[2] - $bounding_box_size[0];
$text_height    = $bounding_box_size[7]-$bounding_box_size[1];
$x = ceil(($width - $text_width) / 2);
$y = ceil(($height - $text_height) / 2);
$text_color = imagecolorallocate($image, $textColorRgb[0], $textColorRgb[1], $textColorRgb[2]);
imagettftext($image, $font_size, 0, $x, $y, $text_color, $font, $text);
header('Content-Type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);
function hex2rgb($hex){
  $hex = str_replace("#", "", $hex);
  switch(strlen($hex)){
    case 1:
      $hex = $hex.$hex;
    case 2:
      $r = hexdec($hex);
      $g = hexdec($hex);
      $b = hexdec($hex);
    break;
    case 3:
      $r = hexdec(substr($hex,0,1).substr($hex,0,1));
      $g = hexdec(substr($hex,1,1).substr($hex,1,1));
      $b = hexdec(substr($hex,2,1).substr($hex,2,1));
    break;
    default:
      $r = hexdec(substr($hex,0,2));
      $g = hexdec(substr($hex,2,2));
      $b = hexdec(substr($hex,4,2));
    break;
  }
  $rgb = array($r, $g, $b);
  return implode(",", $rgb); 
}
?>

Yukarıda yer alan kodlarla birlikte dinamik bir şekilde görüntü oluşturabilir duruma geleceğiz. Dinamik bir şekilde verilerin oluşturulması için hazırlamış olduğumuz bu kod bloğuna belirli parametreler göndermek gerekmektedir.

Dinamik Görüntü Oluşturma Özellikleri

Dinamik bir görüntü oluşturmak için iki adet parametre göndermek gerekmektedir. Parametreler s ve t şeklinde adlandırılmaktadır.

 • s – Dinamik olarak oluşturulacak olan görselin arkaplan rengi, metin rengi, genişlik ve yüksekliği belirlenmektedir. Belirlenen değerler alt çizgi (_) ile ayrılmaktadır. (Örneğin, 000_FFF_350_350 olarak tanımlanır.)
 • t – Resmin üzerine yazmak istediğiniz metni bu parametrede belirtebilirsiniz. Hiç bir değer girmemeniz durumunda genişlik ve yükseklik değerleri yazılmaktadır.

Dinamik Görüntü Oluşturma Kullanımı

Dinamik görüntü oluşturmak için hazırlamış olduğumuz kodları goruntu.php olarak kayıt edelim. Dosyayı bu şekilde kayıt ettikten sonra HTML etiketinden IMG ifadesini kullanarak dinamik bir şekilde üretilen PHP dosyasını kullanıyoruz.

<img src="goruntu.php?s=000_FFF_350_350&t=ibrahim Çevrük" >

Bu şekilde istenilen bir yerde kullanarak görüntü elde edebilirsiniz. Elde etmiş olduğumuz görüntüde aşağıdaki gibi olacaktır.

Elde edeceğimiz görüntü yukarıdaki gibi olacaktır. Peki bunu nerede kullanabiliriz sorusu akıllara gelmiştir sanırım. Web sitelerinde belirli reklam yada farklı işlemler için ayrılmış olan yerler için görsel hazırlamak yerine bu şekilde dinamik bir yapı ile ekleme yapabilirsiniz. Aynı zamanda bun işlemi online hizmet olarakta sunabilirsiniz.

Nasıl Buldunuz?

Komik
0
Uyyy
0
Sevdiim
0
Düşündürücü
0
Çalak
0

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

More in:PHP Dersleri