PHP Dersleri

PHP ile Miladi/Hicri Yıla Çevirme

Bu dersimizde miladi yılın hicri yıla, hicri yılında miladi yıla nasıl çevirileceğinden bahsedeceğim. Yıl çevirme işlemi basit bir matematikten ibaret olduğu için çıkartma, bölme ve toplama işlemleriyle sonuca ulaşmış olacağız. Çıkan sonuçların doğru bir değer verebilmesi içinde yuvarlama fonksiyonlarını kullanacağız.

Takvimlerin başlangıç zamanları, ayın durumu, dünyanın durumu ve ayların sahip olduğu gün sayısına kadar bir çok detay bulunmaktadır. Bundan dolayı hicri ve miladi takvimler üzerinde durmadan sadece hesaplama işleminin nasıl olduğundan bahsetmek istiyorum.

Hicri Yılın Miladi Yıla Çevrilmesi

Hicri yılın, miladi yıla çevirilme işleminde ilk olarak hicri yıl 33’e bölünür. Bu işlemden çıkan sonuç hicri yıldan çıkartılır. Ardından da 622 sayısı çıkartma işlemini sonucune eklenir. Böylelikle hicri yıl, miladi yıla çevirilmiş olur. Matematiksel olarakta aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.

Hicri yılı 33´e bölünüz                    1420 : 33 = 43.03 (=43)
Çıkan sayıyı hicri yıldan çıkarınız 1420 – 43 = 1377 (1.sayı)
1.çıkan sayıyı 622 ile toplayınız.   1377 + 622 = 1999

Yukarıdaki gibi hicri yılı miladi yıla çevirebilirsiniz. Şimdi de bu işlemleri PHP ile gerçekleştirelim. Bunun için bir fonksiyon oluşturalım ve her yerde kullanalım.

function miladi_cevir($yil){
  $adim1 = floor($yil / 33);
  $adim2 = $yil - $adim1;
  $sonuc = $adim2 + 622;
  return $sonuc;
}
echo miladi_cevir("1420"); // sonuç : 1999 olacaktır.

Yukarıdaki gibi basit bir şekilde hicri yılı, miladi yıla çevirebilirsiniz. Şimdide bunun tam tersini yapalım.

Miladi Yılın Hicri Yıla Çevrilmesi

Miladi yılın, hicri yıla çevirilmesi için ilk olarak miladi yıldan 621 sayısı çıkartılır. Elde edilen sonuç 33’e bölünür. Bölme sonucu elde edilen değer, çıkartma işlemi sonrasında elde edilen değerler toplanarak hicri yıl bulunmuş olunur. Matematiksel olarakta aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.

Miladi yıldan 621 rakamını çıkarınız           1999 – 621 = 1378 (2.sayı)
(2.sayı) çıkan sayıyı 33´e bölünüz               1378 : 33 = 41.75 (=42)
Bölümü 2.çıkan sayı ile toplayınız               1378 + 42 = 1420

Yukarıdaki gibi miladi yılı hicri yıla çevirebilirsiniz. Şimdi de bu işlemleri PHP ile gerçekleştirelim. Bunun için bir fonksiyon oluşturalım ve her yerde kullanalım.

function hicri_cevir($yil){
  $adim1 = $yil - 621;
  $adim2 = ceil($adim1 / 33);
  $sonuc = $adim1 + $adim2;
  return $sonuc;
}
echo hicri_cevir("1999"); // sonuç : 1420 olacaktır.

Yukarıdaki gibi basit bir şekilde miladi yılı, hicri yıla çevirebilirsiniz. Detaylı bilgiye “faik reşit unat – hicri tarihleri miladi tarihe çevirme kılavuzu” buradan ulaşabilirsiniz.

Nasıl Buldunuz?

Komik
0
Uyyy
0
Sevdiim
0
Düşündürücü
0
Çalak
0

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

More in:PHP Dersleri