PHP Dersleri

PHP’de Post ve Get Komutu ile Veri Yollama

Bu dersimizde php de bir form oluşturarak bu formda yer alan verilere nasıl ulaşılır bunu öğreneceğiz. Form uygulamalarında veri yollamak için kullanılacak methodlarımız 2 tanedir. Bu dersimizde bu ikisine de değinerek hangisinin nasıl işlem yaptığını öğreniyor olacağız.

İlk öğreneceğimiz method POST;

Post methodu diğer methoda göre daha güvenli ve sık kullanılan bir komuttur. Bu komut genel olarak veri kayıt ederken kullanılmaktadır. Bu komutun kullanılması için form alanında method ile belirtilen alana post yazılmalıdır. Verilerin çekileceği alanda ise; $_POST[]; şeklinde olmalıdır. Buradaki post yazısını büyük harfler ile yazmanız gerekmektedir. Köşeli parantezlerin içerisine ise verileri yolladığımız alandan gelen verilerin yazıldığı alanın name=”” alnında yazan adı yazmamız gerekmektedir. Örneğin; $_POST[“adi”] gibi yazılmaktadır.

İkinci öğreneceğimiz method GET;

Bu method post methoduna göre daha farklı kullanım alanları vardır. Bu get komutu kayıtlarda yada önem arz eden sorgularımız da kullanılmamaktadır. Yani get komutu güvenli bir kullanım değildir. Güvenliği tehdit edecek olan sorgularımızda get komutunu kullanmayız. Bu komutta post komutu gibi form alanlarında method alanında get yazılarak kullanılır. Değişkenler tanımlanarak verilerin çekilmesi için $_GET[]; şeklinde kullanılmaktadır. Bu komutta da get adı büyük yazılmaktadır.

Form alanlarına yazılış alanlarına göre benzerlik göstermektedir. Dersi izleyerek POST ile GET arasındaki farkı daha iyi anlayacaksınızdır. Tekrar etmem gerekirse güvenlik söz konusu olan sorgularda POST kullanılırken, pek fazla öneme sahip olmayan bir tehdit oluşturmayacak olan sorgularda ise GET kullanılmaktadır.

Nasıl Buldunuz?

Komik
0
Uyyy
0
Sevdiim
0
Düşündürücü
0
Çalak
0

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

More in:PHP Dersleri